Et rikere liv!

Kurs - Seminar - Veiledning

Reidun og Harald Nyen

Underviser på kurs og seminar om:

  • Ekteskap - samliv
  • Kommunikasjon
  • Foreldrerollen

Other Information

    Lenker

 

E-post:               hnyen@online.no

                           harald@nyen.no

Tlf. hjemme:       (+47) 62 57 60 28

Mobil (Harald):    (+47) 907 26 827

Mobil (Reidun):   (+47) 916 04 702

Tlf. kontor:         (+47) 62 57 43 12

 

Adresse:            Hushagaveien 6

                          2335 Stange

 

 

Reidun og Harald Nyen har i mange år vært engasjert i FamilieFokus, Ungdom i Oppdrags familiearbeid. De har siden 1989 vært med i ledelsen for FamilieFokus i Norge.

Reidun har bakgrunn som sykepleier, Harald som lærer/skoleleder. De har vært gift i mer enn 40 år, og har 3 gifte barn og 7 barnebarn

I samlivsundervisningen legger de vekt på å presentere sunne, generelle prinsipper for det gode samliv ut fra et Bibelsk perspektiv, og bruker ofte eksempler fra eget liv.

 

Read More

 

 

  • Kristen skole

Harald har mangeårig erfaring som lærer og skoleleder i den offentlige skolen.

Fra 1989 ledet han en prosjekt-gruppe innen Ungdom i Oppdrag for oppstart av en kristen grunnskole.

I 1991 startet Hedemarken friskole opp, først på Grimerud i Stange. I 1994 flyttet skolen til Ådalsbruk, i gode lokaler (Løken skole).

 

Senere har Harald bistått flere menigheter og grupperinger som har forberedt oppstart av en kristen friskole på grunnskole-nivået.

 

 

  • Annen undervisning

Harald underviser i menigheter, foreninger m.v. i en rekke emner. Ta kontakt for nærmere informasjon.

 

 

 

  • Veiledning

Xpand/Norge gir kurs på en rekke områder innen personlighetsutvikling, teambygging m.v. Harald er med som veileder ved enkelte av disse kursene.

 

Read More

Copyright ® 2003 CompanyName.com
Home          About Us         Support        Services         Contacts         Help          FAQ

HOME

COMPANY

PRODUCTS

SOLUTIONS

SUPPORT

CONTACT

Reidun og Arne Harald Nyen